logo alisas cookies

Ons Assortiment

ALS BASiS WORDEN ALLE KLASSiEKERS VERVAARDiGD ZOALS ZE OOiT ORiGiNEEL 

WERDEN GEMAAKT DiT GECOMBiNEERD MET HEDENDAAGSE TRENDS 

LAAT JE VERLEiDEN iN DE KEUZE TUSSEN 

KARAMEL – AMANDELEN – CHOCOLADE  

OF ANDERE HEERLiJKE LEKKERNiJEN

NL